Home » O spoločnosti

O spoločnosti

  • Profil spoločnosti Aurora International
Aurora International je spoločnosť obchodujúca na viacerých trhoch. Spoločnosť sa zameriava predovšetkým na dosahovanie vyššej efektivity v podnikateľskom prostredí. O jej kvalitách sa v uplynulých rokoch presvedčili aj viaceré medzinárodné spoločnosti.

  • Portfólio produktov a služieb
Spoločnosť Aurora International ponúka komplexné riešenia predovšetkým v oblastiach Informačných Technológií, marketingu a multimédií. Svoje služby poskytuje aj najnáročnejším klientom.

  • Profesionálne implementácie
Klientom ponúkame profesionálnu implementáciu technológií SEO, systémov na správu obsahu, e-commerce aplikácie, intranetové a portálové riešenia. Disponujeme školenými a certifikovanými profesionálmi, ktorí sú v neustálom kontakte s vývojom a trendami v daných oblastiach. Títo špecialisti navrhnú efektívne riešenie a vedú projekt od jeho začiatku až po úspešnú realizáciu. Dobré vzťahy a individuálny prístup k naším klientom sú toho dôkazom.

Support 24x7 Kontakt

Akciová ponuka