Home » Referencie » Grafický dizajn
Referencie


Internetový banner

2003
Animovaný internetový banner Kinder SURPRISE k výstave hračiek v Bratislave.

Logo

2002
Logo pre Minority film festival organizovaný v spolupráci s Úradom vlády SR, ktorý je súčasťou Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Internetové bannery a tlačítla

2014
Vyše 25 internetových bannerov a tlačítok

22 internetových bannerov v Maďarčine

2014
22 internetových bannerov v Maďarčine

Viac ako 60 návrhov internetových bannerov

Viac ako 60 návrhov internetových bannerov

23 internetových bannerov v Maďarčine

23 internetových bannerov v Maďarčine

68 internetových bannerov

2014
68 internetových bannerov v jazykových mutáciách CZ, HU, SK

16 internetových bannerov

2014
16 internetových bannerov, v jazykových mutáciách CZ, SK, HU

Vyše 20 internetových bannerov v Maďarčine

2015
Vyše 20 internetových bannerov v Maďarčine

18 návrhov internetových bannerov

2015
18 návrhov internetových bannerov

12 internetových bannerov

2015
12 internetových bannerov

Viac ako 35 návrhov internetových bannerov

2015
Viac ako 35 návrhov internetových bannerov

40 návrhov internetových bannerov

2015
40 návrhov internetových bannerov

Viac ako 20 návrhov internetových bannerov

2015
Viac ako 20 návrhov internetových bannerov v jazykoch SK, HU

Support 24x7 Kontakt

Akciová ponuka