Home » FAQ » Často kladené otázky » Ako povoliť htaccess na Apache serveri

Ako povoliť htaccess na Apache serveri

Pridané:
Streda, 11 August 2010

Súbory .htaccess Vám umožnujú meniť konfiguráciu v každom podadresari. .htacccess možete povoliť upravou httpd.conf, keď odstránite  "#" alebo ";" zo začiatku riadku.


napríklad:
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

na:
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Potrebujete tiež zmeniť príkaz AllowOverride z:

<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
Satisfy all
</Directory>

na

<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Order deny,allow
Deny from all
Satisfy all
</Directory>

Vaše .htaccess súbory sa nemusia volať .htaccess, úpravou / pridaním nasledujúceho riadku v súbore httpd.conf ich môžete pomenovať ľubovolne.

AccessFileName [názov_súboru]

napríklad: AccessFileName .configuration

Support 24x7 Kontakt

Akciová ponuka

Preklad Joomla komponentov a modulov Cena: 99.00€
SMS hlasovanie Cena: 164.00€
Profi Hosting Cena: 79.00€